اسپری:

با تاثیرات و فواید بویایی مختلف و ماندگار در کاربرد روزانه ، رایحه هایی با طراحی و فرمول ویژه به دست صدها و میلونها

مصرف کننده اسپری در سراسر جهان می رسد.


سازنده های رایحه مختلف جهانی در شرکت Gulçiçek در ارتباط با محصولات اسپری به دقت هر کدام از ترکیبات رایحه

نهایی را بین هزاران روغن عطری از چهار گوشه جهان انتخاب می نمایند.


با گذشت زمان،حتی کسانی که حاضر به ریسک در تغییر عادت های خود برای استفاده از محصولات زندگی با استاندارد بالا

که دارای "رایحه خوب" بوده را نداشته (مانند اسپری های دئودورانت ، خوشبوکننده های هوا، روغن بدن های محبوب اخیر)  و

در جستجوی محصولاتی که جدید، مد روز و از لحاظ تکنیکی ، برتر و نیز محصولات معطر مفیدی که نه تنها دارای "رایحه بهتر" بوده، 

بلکه دارای ماندگاری  بیشتری باشند.


با تلاش جهت هماهنگ گردیدن با چالش های روزمره زندگی و تصمیم گیری های دائمی جهت "همه چیز" ، بزرگ و کوچک ،

نه ساعت و دقیقه ، بلکه ثانیه ها نیز به حائز اهمیت گردیده ،در نتیجه راه حل عملی برای زندگی روزمره یا بهتر بگوییم "زندگی آسان"

به یک شیوه زندگی اجتناب ناپذیر برای مصرف کننده نهایی محصولات تبدیل شده است.

دوشنبه, 21 مهر 1399 09:07

محصولات کاغذی

نوشته شده توسط
دوشنبه, 21 مهر 1399 09:07

مراقبت شخصی

نوشته شده توسط
دوشنبه, 21 مهر 1399 09:06

اسپری

نوشته شده توسط
دوشنبه, 21 مهر 1399 09:06

خانگی

نوشته شده توسط
یکشنبه, 13 مهر 1399 10:39

رایحه های نفیس

نوشته شده توسط