مرکز تحقیق و توسعه: 

از ماه می 2017 شرکت Gulçiçek تمامی دربهای خود را به روی مراکز تحقیق و توسعه دولتی باز نموده  بیش از 40 کارمند فنی

استخدام شده و بر روی 11 پروژه تحریم شده دولتی کار میکنند. این مرکز به عنوان اولین لابراتوار تحقیق و توسعه در بخش خود

ایجاد شد که وظیفه کار بر روی محصولات جدید را دارد .

 

Super User

Super User

دوشنبه, 04 -2665 12:23

ارتباط با ما

دوشنبه, 21 مهر 1399 09:07

محصولات کاغذی

دوشنبه, 21 مهر 1399 09:07

مراقبت شخصی

دوشنبه, 21 مهر 1399 09:06

اسپری

دوشنبه, 21 مهر 1399 09:06

خانگی

دوشنبه, 21 مهر 1399 09:05

کیفیت

دوشنبه, 21 مهر 1399 09:04

مرکز تحقیق و توسعه

دوشنبه, 21 مهر 1399 09:04

گواهینامه ها

دوشنبه, 21 مهر 1399 09:04

جوایز

دوشنبه, 21 مهر 1399 09:03

تکنولوژی

صفحه1 از2