تکنولوژی:

علاوه بر استفاده از دوازده هزار نوع ماده اولیه از سراسر جهان، در سال 2011 شرکت موفق به تولید دویست و هشتاد

ماده اولیه خود نمود که اخیرا نیز در مرکز تحقیق توسعه نوآوری  و بطور مقیاس آزمایشی تولید گردیدند. در کنار این این مواد

و دوازده هزار ماده موجود در انبار مواد اولیه ، گلچیچک محصولات جدید و نوآورانه را نیز فرمول بندی نموده و 

پاسخگوی خواسته های چالش برانگیز مشتریان گردید.


این تاسیسات تولیدی پیشرفته ترین نوع رباط ها را در خود جای داده که در مجموع شش واحد مایع و پودر که توانایی داشته

مواد مخلوط را از حداقل 0.1 تا حداکثر 600 کیلوگرم وزن نماید. با وجود این رباط ها، ، کارخانه قادر به تولید روزانه 30 تن رایحه را دارا می باشد.

Super User

Super User

دوشنبه, 04 -2665 12:23

ارتباط با ما

دوشنبه, 21 مهر 1399 09:07

محصولات کاغذی

دوشنبه, 21 مهر 1399 09:07

مراقبت شخصی

دوشنبه, 21 مهر 1399 09:06

اسپری

دوشنبه, 21 مهر 1399 09:06

خانگی

دوشنبه, 21 مهر 1399 09:05

کیفیت

دوشنبه, 21 مهر 1399 09:04

مرکز تحقیق و توسعه

دوشنبه, 21 مهر 1399 09:04

گواهینامه ها

دوشنبه, 21 مهر 1399 09:04

جوایز

دوشنبه, 21 مهر 1399 09:03

تکنولوژی

صفحه1 از2